Fiji

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Jsem soběstačný – příběh Danila

Program soběstačnosti Danilovi pomohl naučit se tomu, jak rozšířit své podnikání v pečení koláčků a prohloubit svou víru v Ježíše Krista.

Historie chrámu Freiberg

Historie přípravy a dokončení chrámu Freiberg v roce 1985.

Byl jsem cizincem

Sestra Burtonová nás vyzývá, abychom s modlitbou zvážili, co můžeme dělat, abychom pomohli uprchlíkům ve svém okolí.

Sabatní den v prostředí domova

Vydávám vám svědectví, že odpověď obdržíte, a co je ještě důležitější – naleznete pokoj a klid od světa v tento sedmý den, den Páně, který se stane radostí!

Prosba k mým sestrám

President Nelson mluví o tom, jak důležité jsou ženy a jejich božská role v království Božím.

Vzor pro získání pokoje

Biskup W. Christopher Waddell na dubnové generální konferenci hovořil o tom, jak můžeme díky evangeliu Ježíše Krista získat pokoj, který hledáme.

Srdce svázaná

President Henry B. Eyring nám pomáhá vážit si požehnání a radosti, jež můžeme zažívat při práci na své rodinné historii.

Zítra mezi vámi Pán vykoná divy

Starší Jeffrey R. Holland na dubnové generální konferenci povzbudil každého z nás, abychom usilovali o velká požehnání, která pro nás Pán má.

Příležitosti k poskytování pomoci

President Thomas S. Monson nám pomáhá rozpoznávat příležitosti, jak sloužit druhým.