Přeskočit hlavní navigační panel

Poselství vedoucích území

Nacházení předků nám do života přináší ducha Eliášova, který nás zušlechťuje a posiluje.
Budete-li vytrvale jednat podle těchto tří výzev a stanovíte-li si pro každou z nich určitý cíl, začnete získávat odměnu slíbenou těm, kteří usilují o spravedlivost, a to pokoj v tomto světě a věčný život ve světě, který přijde.
President Thomas S. Monson uvedl: „Buďme soběstační a nezávislí… Spasení nelze získat skrze žádnou jinou zásadu.“
Jsem přesvědčen, že inspirovaná výzva, která byla každému z nás dána – „Přiveďte přítele“ – je výzvou, kterou se můžeme všichni řídit a uplatňovat ji v životě.
Víra je velikou pozitivní mocí, která nás může pozvednout nad mračna obav a pomoci nám uzdravit se v Kristu.
Dvakrát ročně, v dubnu a v říjnu, slavíme zvláštní období, kdy během generální konference přijímáme pokyny od Pánových služebníků. Tato poselství nám v životě velice prospívají a pomáhají nám zůstat silnými a věrnými.
Vydávám vám svědectví, že odpověď obdržíte, a co je ještě důležitější – naleznete pokoj a klid od světa v tento sedmý den, den Páně, který se stane radostí!