Články

  Poznejte Ježíšovu roli jakožto hlavy své církve, zatímco písma odpovídají na otázku: Kdo je Kristus?
  Čemu nás evangelium učí o roli otce? A jak svého tatínka vnímají děti z Primárek a mládež?
  Poznejte Ježíšovu roli jakožto Stvořitele, zatímco písma odpovídají na otázku: Kdo je Kristus?
  24. 7. 1929 bylo Československo zasvěceno pro hlásání evangelia, čímž byla založena Československá misie Církve a Církev začala v této zemi oficiálně působit.
  Poznejte Ježíšovu roli jakožto našeho příkladu, zatímco písma odpovídají na otázku: Kdo je Kristus?
  Poznejte Ježíšovu roli jakožto našeho Spasitele, zatímco písma odpovídají na otázku: Kdo je Kristus?
  Zjistěte více o Ježíšovi a o Jeho vzkříšení, zatímco písma odpovídají na otázku: Kdo je Kristus?
  Zjistěte, jak za nás Ježíš trpěl, zatímco písma odpovídají na otázku: Kdo je Kristus?