Přeskočit hlavní navigační panel

Články

President M. Russell Ballard svědčí o tom, jak služba bližním přináší požehnání tomu, kdo slouží, i tomu, kdo pomoc přijímá.
President M. Russell Ballard popisuje pokoj, radost a štěstí, jež přicházejí tehdy, když pamatujeme o sabatu na Krista.
Vidím, že radost, které se mi z nebe dostává, není určena jen pro to, aby požehnala mně, ale i ostatním.
Každý má otázky, a tak přijďte na nadcházející generální konferenci naslouchat hlasu proroka a získat odpovědi na ty své.
16. června 2018 se uskutečnilo slavnostní zakončení letošního „školního roku“ semináře a institutu.
Přilněte těsněji k Ježíši Kristu čtením Knihy Mormonovy.
Bez ohledu na to, jakým bouřím čelíte. Bez ohledu na živly, vítr a kohokoli či cokoli, co se proti vám spiklo. Není třeba se bát. Náš milující Otec v nebi nám poskytuje bezpečný přístav.
Proběhl čtvrtý ročník genealogické konference