Přeskočit hlavní navigační panel

Články

President Russell M. Nelson svědčí o tom, jak hodnotné jsou ženy a jak zásadní roli hrají v plánu, který má Bůh pro své děti.
Když se Claudia přestěhovala ze své rodné Brazílie do Portugalska, nemohla již pracovat jako učitelka dějepisu. Podívejte se, jak jí program na podporu soběstačnosti pomohl objevit novou cestu.
President Russell M. Nelson svědčí o tom, že ti, kteří pohlížejí k Bohu, jsou hodni velkolepého zaslíbení.
Starší Quentin L. Cook vysvětluje, jak se můžeme trvale obrátit k Ježíši Kristu tím, že přijmeme nový rozvrh nedělních církevních shromáždění a nové studijní osnovy.
Plán území Evropa 2019
Následování žijícího proroka ve všem, co nám radí, „posílí (naši) víru v Nebeského Otce a Ježíše Krista.”
Kdy vám byl Ježíš Kristus nablízku?
V tomto posledním týdnu pracujte na prohloubení své vlastní víry v Ježíše Krista.