Články

  Ronald A. Rasband nás všechny povzbuzuje k tomu, abychom se řídili příkladem Spasitele a měli jeden druhého rádi.
  Objevte o Vánocích radost pramenící ze služby druhým.
  'Když nás čistá láska Kristova, neboli pravá láska, obklopuje, myslíme, cítíme a jednáme více tak, jak by mysleli, cítili a jednali Nebeský Otec a Ježíš. Naše malé a prosté skutky laskavosti a služby se budou hromadit, až vznikne život naplněný láskou.'
  Naše největší radost plyne z toho, když pomáháme svým bližním. Toto je klíčem k tomu, jak se stát pravým následovníkem Ježíše Krista.
  Je důležité učit se nauce a zásadám evangelia. Nemůžete učit něco, čemu sami nerozumíte.
  Vydejte se s Jozefem a Marií na cestu z Nazaretu do Betléma. Buďte svědky úžasu pastýřů na judských pláních. Zakuste radost, kterou pociťovali mudrcové, když poklekli před Světlem světa – naším Pánem a Spasitelem, Ježíšem Kristem.
  Předsednictvo území Evropa nás ve svém zvláštním vánočním poselství vybízí, abychom v tomto mimořádném období roku přinesli světlo světu a oslavili narození Spasitele.
  President Nelson hovoří o úžasných požehnáních, jež čekají na ty, kteří usilují o osobní zjevení.