Přeskočit hlavní navigační panel

Články

Vyhledávat moudrost „z nejlepších knih“ neznamená usilovat jen o jeden druh názorů, ale také to vyžaduje, abychom rozlišovali mezi spolehlivými zdroji a těmi nespolehlivými.
Pastýřská služba s posíleným kvorem Melchisedechova kněžství a Pomocným sdružením
President Henry B. Eyring svědčí o tom, jak Pán vede svou Církev skrze zjevení, jež dává svým oprávněným služebníkům.
Organizace LDS Charities spolupracuje se školou Mala Sirena v jedné z bosenských vesnic určenou pro děti s poruchami vzdělávání.
Starší D. Todd Christofferson vyzdvihuje zásadní roli a zodpovědnosti otce.
Starší Jeffrey R. Holland nám pomáhá porozumět tomu, co ve skutečnosti v písmech znamená slovo „dokonalost“.
Mormoni věří, že věčné manželství a rodina jsou nezbytnou součástí Božího plánu pro Jeho děti. Zjistěte, jak posilovat manželství skrze víru v Ježíše Krista.
Nový program pro dívky a chlapce, mladé muže a mladé ženy