Články

  Kdo jsou členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů? Kde se scházejí a jak vypadá jejich bohoslužba? Jakou roli v jejich životě hraje Ježíš Kristus? Proč je pro ně tak důležitá rodina? Získejte odpovědi: Zastavte se u nás během Dne otevřených dveří a poznejte nás.
  Starší Dieter F. Uchtdorf vysvětluje, jak nám spoléhání se na Kristovo Usmíření pomáhá Spasitele poznat.
  Starší Gerrit W. Gong uvádí šest způsobů, jak můžeme vždy pamatovat na Ježíše Krista.
  Starší Dieter F. Uchtdorf nás přenáší o 2 000 let zpět do zahrady getsemanské a vysvětluje, proč je smírná oběť Ježíše Krista tím nejdůležitějším dnem v historii.
  Russell M. Nelson ve svém proslovu na generální konferenci svědčí o pokoji, který můžeme pocítit, když navštívíme chrám.
  Jedině skrze Spasitele a Jeho usmíření lze poznat, jak odpustit; jiná možnost, jak odpustit ve složitých situacích, není. Usmíření je protilékem, který dokáže zahojit a zacelit jakoukoli ránu, i ty nejtěžší, na než zdánlivě žádného léku není.
  Koncem září loňského roku se sestry z Pomocného sdružení a Mladých žen zúčastnily společné konference v Praze. Nejprve měly možnost se duchovně posilnit a vyslechnout si rady například ohledně toho, jak lze překonávat obavy, které v životě máme. Poté následoval projekt služby, během kterého sestry nejen pomáhaly ostatním, ale měly také možnost se navzájem lépe poznat.
  Ve dnech 23. a 24. listopadu 2018 jsme měli jako mládež možnost zúčastnit se chrámové cesty. Pro většinu z nás je to už tradice a vždycky se moc těšíme, a to hned z několika důvodů.