Přeskočit hlavní navigační panel

Články

Proběhl čtvrtý ročník genealogické konference
Sestry z Pomocného sdružení vyrazily ve dnech 1. a 2. června 2018 společně do chrámu ve Freibergu.
Starší Dieter F. Uchtdorf nás přenáší o 2 000 let zpět do zahrady getsemanské a vysvětluje, proč je smírná oběť Ježíše Krista tím nejdůležitějším dnem v historii.
Bůh nám dává přikázání, a tím nám usnadňuje, abychom Ho následovali. Následování přikázání nám může přinášet štěstí. Rozhodně nejsme dokonalí, ale Bůh nám poskytuje způsob, jak získat odpuštění hříchů skrze Usmíření Ježíše Krista.
Mormonské chrámy jsou posvátná místa, kam mohou členové Církve přijít a uzavřít s Bohem posvátné smlouvy, například že budou dodržovat Jeho přikázání nebo manželský slib. Chrámy existovaly již v biblických dobách. I Ježíš Kristus trávil mnoho času v chrámu, kde učil a uzdravoval.
Starší Neil L. Andersen uvádí požehnání plynoucí z toho, že máme i v dnešní době na zemi proroka.
Pro mormony znamená chození do církve více než jen hodinu či dvě jednou za týden. Církev je společenství, ve kterém je několik organizací pro muže, ženy a mládež a mnoho dalšího. Podívejte se na toto video, které vysvětluje, co toto společenství pro mormony znamená.
Vyhledávat moudrost „z nejlepších knih“ neznamená usilovat jen o jeden druh názorů, ale také to vyžaduje, abychom rozlišovali mezi spolehlivými zdroji a těmi nespolehlivými.