Články

  Mladí dospělí vysvětlují, jak mohou v institutu poznat nové lidi a najít si přátele.
  Mladí dospělí vysvětlují, jak mohou v institutu sloužit sobě navzájem i lidem ve svém okolí a jak se mohou dělit o evangelium.
  Mladí dospělí vysvětlují, jak je pro ně institut každý den požehnáním.
  Mladí dospělí vysvětlují, jak mohou být vlivem ve věci dobra tím, že se účastní institutu.
  Mladí dospělí vysvětlují, co jim přináší účast v institutu.
  President Ballard hovoří o tom, jak je nejúžasnější generace mladých dospělých v historii Církve potřeba pro budoucnost.
  Dallin H. Oaks vysvětluje, jak nás pokání může očistit od všech našich hříchů.
  President Russell M. Nelson popisuje, jak můžeme být lepší, když činíme pokání a snažíme se být více takovými jako Ježíš Kristus.