Články

  President Henry B. Eyring popisuje, co znamená brát na sebe jméno Kristovo.
  Sestra Bonnie L. Oscarsonová nám připomíná, jak je důležité omezovat čas strávený používáním mobilních zařízení, abychom mohli sloužit druhým.
  Dale G. Renlund nám pomáhá porozumět tomu, jak nám dodržování Božích přikázání pomáhá pociťovat radost a stávat se více takovými, jako je náš Otec v nebi.
  Poznejte Ježíšovu roli jakožto toho, kdo nám nabízí odpuštění, zatímco písma odpovídají na otázku: Kdo je Kristus?
  Kdo myslíte, že jste? Kdo jsou vaši předkové? Dělat chrámovou práci je úžasný pocit! Je to obzvláště výjimečný zážitek, když procházím chrámem za jednoho ze svých vlastních předků, kterého jsem sám vyhledal či o kterém jsem si něco přečetl.
  Poznejte Ježíšovu roli jakožto uzdravovatele, zatímco písma odpovídají na otázku: Kdo je Kristus?
  Konec června 2019 se blíží a s ním i konec tříleté misijní služby presidenta Pohořelického a jeho manželky. Novým misijním presidentem byl povolán Jacob G. Gehring, který bude sloužit po boku své manželky Tiny. Více se o novém misijním presidentovi dozvíte v následujícím článku s rozhovorem, ve kterém vám Gehringovy představíme.
  Poznejte Ježíšovu roli jakožto hlavy své církve, zatímco písma odpovídají na otázku: Kdo je Kristus?