Přeskočit hlavní navigační panel

Články

Matka vysvětluje svým dětem, jak se mohou duchovně chránit tím, že na sebe vezmou odění Boží.
Hledejte členy rodiny ze svého rodokmenu
Apoštol, starší Andersen, svědčí o tom, že prostřednictvím Proroka Josepha Smitha byly znovuzřízeny pravdy a požehnání evangelia.
Důraz na správný název Církve a výzva k hlubší oddanosti Ježíši Kristu
Starší Dieter F. Uchtdorf svědčí o tom, že když budeme věřit v Ježíše Krista, milovat tak, jak miloval On, a konat to, co konal On, budeme naplněni pokojem a radostí.
Náš každodenní život často provází hluk a zmatek. Možnost nechat to vše čas od času za zády, přijít do domu Páně a otevřít se atmosféře pokoje a svatosti nám vnáší do duše klid.
Vedoucí Církve schválili vytvoření známých soch Krista a dvanácti apoštolů od Bertela Thorvaldsena, které nyní stojí v návštěvnickém středisku u chrámu Řím.
Spasitel nám pomáhá a povzbuzuje nás, abychom se vrátili bezpečně domů k našemu Otci v nebi.