Přeskočit hlavní navigační panel

Články

Pastýřská služba s posíleným kvorem Melchisedechova kněžství a Pomocným sdružením
Starší Neil L. Andersen uvádí požehnání plynoucí z toho, že máme i v dnešní době na zemi proroka.
Pro mormony znamená chození do církve více než jen hodinu či dvě jednou za týden. Církev je společenství, ve kterém je několik organizací pro muže, ženy a mládež a mnoho dalšího. Podívejte se na toto video, které vysvětluje, co toto společenství pro mormony znamená.
Všichni můžeme poznat, odkud pocházíme, když získáme požehnání plynoucí z toho, že budeme bádat ve své rodinné historii.
Toto video shrnuje Knihu Mormonovu v 60 vteřinách. Odpovídá na otázky: „Co je to Kniha Mormonova?“ „Kdy se její děj odehrává?“ „O kom se v ní píše?“ a „Proč je to další kniha písem a svědectví o Ježíši Kristu?“
President Dallin H. Oaks vysvětluje, že můžeme mít šťastnou rodinu, pokud budeme uplatňovat zásady uvedené v dokumentu Rodina – prohlášení světu.
Starší Gerrit W. Gong uvádí šest způsobů, jak můžeme vždy pamatovat na Ježíše Krista.
Smrt někoho blízkého je v životě kohokoli smutné a těžké období, ale když víme, co se stane poté, co zemřeme, může nám to pomoci vyléčit onen smutek, který prožíváme. Prostřednictvím Vzkříšení Ježíše Krista budeme moci žít znovu v dokonalém těle se všemi svými blízkými.