Přeskočit hlavní navigační panel

Články

Vyhledávat moudrost „z nejlepších knih“ neznamená usilovat jen o jeden druh názorů, ale také to vyžaduje, abychom rozlišovali mezi spolehlivými zdroji a těmi nespolehlivými.
Pastýřská služba s posíleným kvorem Melchisedechova kněžství a Pomocným sdružením
Starší Gerrit W. Gong uvádí šest způsobů, jak můžeme vždy pamatovat na Ježíše Krista.
Smrt někoho blízkého je v životě kohokoli smutné a těžké období, ale když víme, co se stane poté, co zemřeme, může nám to pomoci vyléčit onen smutek, který prožíváme. Prostřednictvím Vzkříšení Ježíše Krista budeme moci žít znovu v dokonalém těle se všemi svými blízkými.
Starší Dieter F. Uchtdorf popisuje, jak můžeme nalézt štěstí, když přilneme těsněji k Ježíši Kristu.
Kniha Mormonova obsahuje slova mnoha proroků, včetně proroka jménem Nefi. Zjistěte, jak vám Nefiovy spisy mohou požehnat i v dnešní době.
Věděli jste, že když byl Ježíš Kristus na zemi, založil církev a povolal dvanáct apoštolů, aby tuto Církev po Jeho smrti vedli? Podívejte se na toto video, které vysvětluje, proč dnes existuje tolik církví a jak byla Kristova Církev na zemi znovuzřízena.
President Henry B. Eyring svědčí o tom, jak Pán vede svou Církev skrze zjevení, jež dává svým oprávněným služebníkům.