Přeskočit hlavní navigační panel

Články

Vyhledávat moudrost „z nejlepších knih“ neznamená usilovat jen o jeden druh názorů, ale také to vyžaduje, abychom rozlišovali mezi spolehlivými zdroji a těmi nespolehlivými.
Pastýřská služba s posíleným kvorem Melchisedechova kněžství a Pomocným sdružením
Starší D. Todd Christofferson vyzdvihuje zásadní roli a zodpovědnosti otce.
Starší Jeffrey R. Holland nám pomáhá porozumět tomu, co ve skutečnosti v písmech znamená slovo „dokonalost“.
Mormoni věří, že věčné manželství a rodina jsou nezbytnou součástí Božího plánu pro Jeho děti. Zjistěte, jak posilovat manželství skrze víru v Ježíše Krista.
Nový program pro dívky a chlapce, mladé muže a mladé ženy
Organizace LDS Charities pomohla v bosenském Mostaru centru Los Rosales pro dospělé s kognitivní poruchou vybudovat profesionální kuchyň a jídelnu, kde se mohou studenti vzdělávat a školit.
Starší M. Russell Ballard učí o zásadách úspěšného rodičovství.