Články

  Henry B. Eyring zdůrazňuje, že tou nejdůležitější prací, kterou kdy vykonáme, je práce mezi zdmi našeho vlastního domova.
  M. Russell Ballard nás vyzývá, abychom dělali vše, co můžeme, k posilování domovů a rodin ve světě, který na nás vyvíjí tlaky v opačném směru.
  Maria da Paz a Bernardino neustále čelili těžkostem při výchově svých pěti dětí na ostrově São Miguel na překrásných Azorách. Podívejte se, jak program na dosažení soběstačnosti pomohl jejich rodině prohloubit duchovnost.
  Starší Jack N. Gerard nám pomáhá zamyslet se nad tím, jak se můžeme vyhýbat světským rušivým vlivům a zaměřovat se více na to, co má věčnou hodnotu.
  Toto přikázání najdeme v Exodu 20:12: „Cti otce svého a matku svou, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.“ Proč se zrovna toto přikázání pojí s takovýmto požehnáním – být dlouho živ?
  Starší M. Russell Ballard učí o zásadách úspěšného rodičovství.
  Podívejte se, jak lidé, podobně jako migrující zvířata, touží po nebeském domově.
  Jak mi může Vzkříšení a Usmíření Ježíše Krista pomáhat v každodenním životě?