O nás

  O nás

  Česká republika

  Populace: 10 201 707
  Členové Církve: 2 549
  Sbory a odbočky: 12
  Kůl: 1
  Středisek rodinné historie: 2
  Procento SPD: 0,022%, neboli jeden z 4467 lidí.

  Historie Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů

  Na jaře roku 1820 odešel 14letý chlapec jménem Joseph Smith do lesnatého hájku poblíž svého domova v Palmyře ve státě New York a modlil se, aby zjistil, do které církve má vstoupit. V odpověď na jeho modlitbu se mu zjevil Bůh Otec a Jeho syn Ježíš Kristus – stejným způsobem, jako se v biblických dobách nebeské bytosti zjevovaly prorokům jako byl Mojžíš nebo Pavel. Joseph zjistil, že Církev, kterou kdysi založil Ježíš Kristus, již na zemi neexistuje.

  Bůh vybral Josepha Smitha, aby znovuzřídil Církev Ježíše Krista na zemi. V průběhu následujících deseti let Josepha navštívili další poslové z nebe. Přeložil Knihu Mormonovu a obdržel pravomoc založit Církev. Církev byla založena 6. dubna 1830 ve Fayette ve státě New York a Joseph Smith se stal jejím vedoucím. Církev se rozrostla do organizace, jejíž členové a kongregace se nacházejí po celém světě.

  Počátky Církve v České republice

  V roce 1884 přijel z Vídně do Prahy první misionář, Thomas Biesinger. Pro své kázání byl uvězněn. Než byl vypovězen ze země, pokřtil a konfirmoval Antonína Justa, který předtím svědčil proti němu.

  Misionářská práce ve skutečnosti započala až o 45 let později, z velké části díky Františce Brodilové. 24. července 1929 starší John A. Widtsoe z Kvora Dvanácti zasvětil Československo pro hlásání evangelia. Došlo k tomu na Kněží hoře poblíž hradu Karlštejn.

  Doba pronásledování

  Církev zapustila v Československu kořeny, ale příchod druhé světové války vše změnil. Běžná misionářská práce byla po obsazení země německou armádou přerušena a misionáři byli evakuováni.

  V roce 1946 se misionáři do Československa vrátili, ovšem nástup komunistů k moci v roce 1948 opět vše změnil. Veřejná činnost Církve byla 6. dubna 1950 zakázána.

  Po více než 40 let si členové Církve udržovali víru v tichosti, aniž by ji mohli veřejně vyznávat a aniž by měli pravidelný kontakt s Církví za hranicemi Československa. Byli sledováni StB a podrobováni opakovaným výslechům. Mnohým bylo vyhrožováno, že přijdou o zaměstnání nebo budou uvězněni, pokud odmítnou podávat informace.

  Vývoj po roce 1990

  Opětovného oficiálního uznání se Církvi dostalo 22. února 1990. V květnu 1990 se do Československa znovu vrátili misionáři. V té době bylo v Československu 345 členů. Dnes má Česká/Slovenská misie Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů přibližně 2200 členů. Členové se scházejí v 13 kongregacích v České republice a v 5 kongregacích na Slovensku.

  Evropa

  Počet členů: 511 491
  Misií: 44
  Sbory a odbočky: 1 452
  Chrámů: 12
  Středisek rodinné historie: 767

  Celosvětové statistiky

  Počet členů: 15 882 417
  Misií: 422
  Misionáři na plný úvazek: 70 946
  Misionářských výcvikových center: 15
  Chrámů: 155
  Sbory a odbočky: 30 304
  Univerzity a vysoké školy: 4
  Navštěvujících seminář: 404 270
  Navštěvujících institut: 357 760
  Středisek rodinné historie: 5 003
  Počet zemí se středisky rodinné historie: 138
  Počet zemí, které obdržely humanitární pomoc od roku 1985: 189
  Počet misionářů ve veřejně prospěšných službách (zahrnuje i misionáře, kteří se podílí na humanitární službě): 10 238
  Počet jazyků, ve kterých jsou dostupné církevní materiály: 188