Přeskočit hlavní navigační panel

Evangelium Ježíše Krista

Možná jedním z největších darů, které můžeme svému Spasiteli v období těchto Vánoc dát, je to, že budeme pamatovat na dary, které nám dal On, vážit si jich a že je opravdu přijmeme.
V srpnu jsme se se sestrami z Pomocného sdružení setkaly v Třebíči na večeru pro ženy a společně jsme dokončovaly panenky, které jsme vyráběly pro UNICEF.
Na začátku srpna měla mládež možnost zúčastnit se táborů pro Mladé muže a Mladé ženy, které byly opět po dvou letech pořádány odděleně.
„Tenť Duch osvědčuje duchu našemu, že jsme [děti] Boží.“ (Římanům 8:16.)
Vidím, že radost, které se mi z nebe dostává, není určena jen pro to, aby požehnala mně, ale i ostatním.
Bez ohledu na to, jakým bouřím čelíte. Bez ohledu na živly, vítr a kohokoli či cokoli, co se proti vám spiklo. Není třeba se bát. Náš milující Otec v nebi nám poskytuje bezpečný přístav.
Sestry z Pomocného sdružení vyrazily ve dnech 1. a 2. června 2018 společně do chrámu ve Freibergu.
Jedním z nástrojů, které v Církvi máme k tomu, abychom spolu strávili radostné chvíle, je rodinný domácí večer, kde můžeme poukazovat na příklad Ježíše Krista.
Ježíš Kristus vás zná a poskytne vám duchovní vedení ve chvíli, kdy pro vás bude nejvíce užitečné. Své vyhlídky na to, že pocítíme Jeho vedení a porozumíme mu, můžeme zlepšit.
V životě máme mnoho nejistot, ale jedno je jisté – totiž že všichni jsme pozváni přijít ke Kristu nehledě na to, kdo jsme, a nehledě na své okolnosti. On je připraven obejmout každé Boží dítě.
Mormoni věří, že Nauka a smlouvy je posvátná kniha písma určená pro dnešní dobu. Zjistěte, čemu mormoni ohledně Nauky a smluv věří.
Pohled na to, jak rychle Církev ve světě roste
Přemýšleli jste někdy, jaké to je být misionářem Svatých posledních dnů? Zjistěte, jaké to je dělit se s celým světem o poselství mormonismu.
Dar sebe sama je neocenitelným darem lásky, který paradoxně s tím, jak se ho vzdáváme, nabývá na hodnotě. Možná právě to měl Spasitel na mysli, když řekl: „Kdož by pak ztratil duši svou pro mne, nalezneť ji.“ (Matouš 16:25) ...
Mormoni jakožto křesťané věří, že Ježíš Kristus učil o pokání. Zjistěte, proč mormoni věří, že pokání může přinášet pokoj, naději a radost.
Mormonské náboženství učí, že modlitba je jednou z možností, jak se přiblížit Bohu. Zjistěte, čemu mormoni věří ohledně modlitby.
Kniha Mormonova pojednává o Boží lásce ke všem Jeho dětem, ať jsou kdekoli. Získejte více informací o roli Knihy Mormonovy v historii mormonismu a zjistěte, jak může požehnat vašemu životu i v dnešní době.
Přemýšleli jste někdy, čemu mormoni opravdu věří ohledně manželství a rodiny? Získejte více informací o dokumentu „Rodina – prohlášení světu“ a o mormonském učení ohledně manželství a rodiny.
Mormoni neboli členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věří, že Ježíš Kristus je Syn Boží a Spasitel světa. Zjistěte více o Jeho životě, působení a božském poslání.
Víra je velikou pozitivní mocí, která nás může pozvednout nad mračna obav a pomoci nám uzdravit se v Kristu.
„Přijde čas velkého prosévání a mnozí padnou; neboť … nastane doba zkoušky, a kdo dokáže zůstat stát?“