Evangelium Ježíše Krista

  Náboženství Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů učí, že modlitba je jednou z možností, jak se přiblížit Bohu. Zjistěte, čemu členové Církve věří ohledně modlitby.
  Kniha Mormonova pojednává o Boží lásce ke všem Jeho dětem, ať jsou kdekoli. Získejte více informací o roli Knihy Mormonovy v historii Církve a zjistěte, jak může požehnat vašemu životu i v dnešní době.
  Přemýšleli jste někdy, čemu Svatí posledních dnů opravdu věří ohledně manželství a rodiny? Získejte více informací o dokumentu „Rodina – prohlášení světu“ a o učení Církve Ježíše Krista ohledně manželství a rodiny.
  Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věří, že Ježíš Kristus je Syn Boží a Spasitel světa. Zjistěte více o Jeho životě, působení a božském poslání.
  A co my? „Nakupujeme kvůli druhým“? Nebo jsme dostatečně trpěliví, abychom počkali a nedostali se tak do dluhů, vyjma kvůli nezbytnostem, možná kvůli vzdělání, domu a neokázalého automobilu, a i pak se je snažíme rychle splatit?
  President Thomas S. Monson uvedl: „Buďme soběstační a nezávislí… Spasení nelze získat skrze žádnou jinou zásadu.“
  Víra je velikou pozitivní mocí, která nás může pozvednout nad mračna obav a pomoci nám uzdravit se v Kristu.
  „Přijde čas velkého prosévání a mnozí padnou; neboť … nastane doba zkoušky, a kdo dokáže zůstat stát?“