Generální konference

  Jako Svatí posledních dnů jsme každých šest měsíců zváni, abychom hodovali na slovech novodobých proroků. Jaký přínos pro nás měl její silný vliv?
  Evropští členové a přátelé Církve se shromáždí ve sborových domech a ve svých domovech, aby si vyslechli poselství pro inspiraci a ponaučení od Prvního předsednictva a dalších předních představitelů Církve.
  Vždy na jaře a na podzim se pro členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů koná šest zasedání, při kterých získávají rady a pokyny od církevních vedoucích.
  Vzpomínky členů Církve z Evropě na sledování generální konference v dřívějších letech.
  Sociální sítě se staly velmi samozřejmou a zažitou součástí života většiny lidí. Lidé je často používají k tomu, aby se spojili s přáteli a se členy rodiny po celém světě. Lze je však použít i k tomu, abychom se spojili s druhými lidmi, kteří sledují generální konferenci.
  184. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, která se uskuteční o víkendu 4.–5. října 2014, spojí více než 15 milionů členů Církve z celého světa, kteří se shromáždí, aby si vyslechli své vedoucí.
  Ženy a dívky starší osmi let se zúčastní generálního shromáždění žen Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Konferenčním centru v Salt Lake City, které se uskuteční v sobotu 27. září 2014.
  5. a 6. dubna proběhne živé vysílání generální konference Církve Ježíše Krista Svatých pos
  První předsednictvo Církve oznámilo, že počínaje rokem 2014 se bude každých šest měsíců konat generální shromáždění žen, které nahradí dřívější shromáždění Mladých žen a Pomocného sdružení.