Přeskočit hlavní navigační panel

Místní články

V srpnu jsme se se sestrami z Pomocného sdružení setkaly v Třebíči na večeru pro ženy a společně jsme dokončovaly panenky, které jsme vyráběly pro UNICEF.
Na začátku srpna měla mládež možnost zúčastnit se táborů pro Mladé muže a Mladé ženy, které byly opět po dvou letech pořádány odděleně.
„Tenť Duch osvědčuje duchu našemu, že jsme [děti] Boží.“ (Římanům 8:16.)
Již pátý ročník celostátní genealogické konference proběhne v sobotu 10. listopadu 2018 v Opavě, a to v opavském Kulturním domě Na Rybníčku.
Starší Greg a sestra Cathie Schultzovi, humanitární misionáři, kteří slouží na Slovensku, hovoří o úžasné zkušenosti, kterou učinili v listopadu roku 2017.
16. června 2018 se uskutečnilo slavnostní zakončení letošního „školního roku“ semináře a institutu.
Proběhl čtvrtý ročník genealogické konference
Sestry z Pomocného sdružení vyrazily ve dnech 1. a 2. června 2018 společně do chrámu ve Freibergu.
„Uprchlická krize pro mnohé členy naší Církve představuje příležitost podat druhým pomocnou ruku.“
V neděli 15. května 2016 na mimořádné konferenci vytvořil president Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v Prvním předsednictvu Církve, kůl Praha Česká republika – první kůl v zemi.
Sestra Linda K. Burtonová a sestra Bonnie L. Oscarsonová, generální presidentka Mladých žen cestovaly po Evropě a navštívily mnoho kongregací.
Evropští členové a přátelé Církve se shromáždí ve sborových domech a ve svých domovech, aby si vyslechli poselství pro inspiraci a ponaučení od Prvního předsednictva a dalších předních představitelů Církve.
Několik generálních úřednic Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů bylo jmenováno Prvním předsednictvem a Kvorem Dvanácti apoštolů do církevních rad vedoucích kněžství.  
V České republice, Polsku a Rumunsku budou nyní mít ti, kteří hledají informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, poprvé možnost obrátit se na internetové stránky, které byly zřízeny právě pro ně.
Soubor přiletí 3. července do České republiky, kde se zúčastní mezinárodního tanečního festivalu New Prague Dance Festival.