Poselství vedoucích území

  Jsem přesvědčen, že inspirovaná výzva, která byla každému z nás dána – „Přiveďte přítele“ – je výzvou, kterou se můžeme všichni řídit a uplatňovat ji v životě.
  Víra je velikou pozitivní mocí, která nás může pozvednout nad mračna obav a pomoci nám uzdravit se v Kristu.
  Dvakrát ročně, v dubnu a v říjnu, slavíme zvláštní období, kdy během generální konference přijímáme pokyny od Pánových služebníků. Tato poselství nám v životě velice prospívají a pomáhají nám zůstat silnými a věrnými.
  Vydávám vám svědectví, že odpověď obdržíte, a co je ještě důležitější – naleznete pokoj a klid od světa v tento sedmý den, den Páně, který se stane radostí!
  V lednu byl zveřejněn zjednodušený plán území. Nyní uplynula již více než polovina roku.
  „Přijde čas velkého prosévání a mnozí padnou; neboť … nastane doba zkoušky, a kdo dokáže zůstat stát?“