Přeskočit hlavní navigační panel

Náměty z evangelia

Mormoni věří, že Nauka a smlouvy je posvátná kniha písma určená pro dnešní dobu. Zjistěte, čemu mormoni ohledně Nauky a smluv věří.
Přemýšleli jste někdy, jaké to je být misionářem Svatých posledních dnů? Zjistěte, jaké to je dělit se s celým světem o poselství mormonismu.
Mormoni jakožto křesťané věří, že Ježíš Kristus učil o pokání. Zjistěte, proč mormoni věří, že pokání může přinášet pokoj, naději a radost.
Neděle je dnem, na který se těšíme. V tento výjimečný den posilujeme svůj vztah s Bohem a se Spasitelem tím, že chodíme na shromáždění a přijímáme svátost.
Mormonské náboženství učí, že modlitba je jednou z možností, jak se přiblížit Bohu. Zjistěte, čemu mormoni věří ohledně modlitby.
Kniha Mormonova pojednává o Boží lásce ke všem Jeho dětem, ať jsou kdekoli. Získejte více informací o roli Knihy Mormonovy v historii mormonismu a zjistěte, jak může požehnat vašemu životu i v dnešní době.
Přemýšleli jste někdy, čemu mormoni opravdu věří ohledně manželství a rodiny? Získejte více informací o dokumentu „Rodina – prohlášení světu“ a o mormonském učení ohledně manželství a rodiny.
Mormoni neboli členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věří, že Ježíš Kristus je Syn Boží a Spasitel světa. Zjistěte více o Jeho životě, působení a božském poslání.
A co my? „Nakupujeme kvůli druhým“? Nebo jsme dostatečně trpěliví, abychom počkali a nedostali se tak do dluhů, vyjma kvůli nezbytnostem, možná kvůli vzdělání, domu a neokázalého automobilu, a i pak se je snažíme rychle splatit?
President Thomas S. Monson uvedl: „Buďme soběstační a nezávislí… Spasení nelze získat skrze žádnou jinou zásadu.“
Hlavním účelem tohoto času vyhrazeného na rodinné studium a rodinné činnosti, v celé Církvi, je růst společně v evangeliu.
„Přijde čas velkého prosévání a mnozí padnou; neboť … nastane doba zkoušky, a kdo dokáže zůstat stát?“