Fiji

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Spuštěny nové rumunské stránky zpravodajského portálu

O půlnoci v sobotu 7. února 2015 spustilo Oddělení veřejných záležitostí Církve v území Evropa nový rumunský Zpravodajský portál.

Britský premiér dostává od Církve genealogický záznam své rodiny

Ministerský předseda Velké Británie David Cameron obdržel od zástupců Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů rodokmen své rodiny společně s podrobným popisem historického pozadí.

Mormonští vedoucí volají po zákonech, jež ochrání náboženskou svobodu

Vedoucí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se v úterý vyslovili pro to, aby byla v USA zavedena legislativa, jež by chránila základní náboženské svobody.

Spravedlivý příklad rodičů

Příklad spravedlivých rodičů je dnes zapotřebí více než kdy předtím.

Dopis územního předsednictva – plán území pro rok 2015

V rámci cíle, o jehož naplnění usilujeme a kterým je zdvojnásobení počtu aktivních členů Církve v Evropě, bychom se s Vámi chtěli podělit o plán území Evropa pro rok 2015. 

Mladí svobodní v Evropě zachraňují – příběh Jomara.

Jonathan opakovaně zval svého synovce Jomara na shromáždění, ale bez úspěchu. Nakonec Jomar souhlasil, a když přišel na shromáždění, pocítil Ducha a poznal smysl svého života.

Vděčnost nás duchovně posiluje

Vděčnost nám umožňuje vidět, jak nás v životě vede ruka Boží; posiluje naši vůli dodržovat Jeho přikázání. Svou vůli uvádíme do souladu s vůlí našeho Otce.

Mladí svobodní dospělí v Evropě zachraňují – příběh Jerwina

Jerwin nežil dobře, než poznal evangelium. Mladí svobodní dospělí mu ukázali, co je to přátelství a rodina.