Přeskočit hlavní navigační panel

Články

President Oaks uvádí tři věci, které mohou členové dělat, aby se dělili o znovuzřízené evangelium.
President Nelson mluví o tom, jak důležité jsou ženy a jejich božská role v království Božím.
D. Todd Christofferson hovoří o tom, jak můžeme „přebývat v Kristu“ tím, jaký vedeme život.
„Uč se ode mne a naslouchej slovům mým; kráčej v mírnosti Ducha mého, a budeš míti pokoj ve mně.“ (Nauka a smlouvy 19:23.)
Přemýšleli jste někdy, jaké to je být misionářem Svatých posledních dnů? Zjistěte, jaké to je dělit se s celým světem o poselství mormonismu.
V roce 2018 bude otevřeno pět nových misií; 19 dalších bude sloučeno s dalšími misiemi
David A. Bednar vysvětluje, jakou ústřední roli hrají ve Spasitelově evangeliu obřady, jako je například křest.
Jak můžete mít rádi Zemi a pečovat o ni a o lidi kolem sebe?