Fiji

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Jednota v rozmanitosti

Může být církev jednotná, a přitom rozmanitá? Dnes je Církev mnohem barevnější a rozmanitější než kdy před tím.

Ženám Církve byla vzdána pocta

V březnu byla ženám Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věnována zvláštní pozornost na církevních internetových stránkách a sociálních sítích v rámci měsíce žen v národní historii.

Mormoni pořádají již 100 let rodinné domácí večery

Hlavním účelem tohoto času vyhrazeného na rodinné studium a rodinné činnosti, v celé Církvi, je růst společně v evangeliu.

Postní oběti – projev soucitu

Velmi důležitou součástí naší víry je snaha dosáhnout soběstačnosti, duchovní i časné.

Přenos Generální konference

Sledujte Generální konferenci

Co díky Němu uděláme?

Jakožto následovníkům Pána Ježíše Krista v těchto posledních dnech nám rovněž byla dána zodpovědnost svědčit o tom, že Spasitelovo Usmíření a Vzkříšení se opravdu uskutečnilo.

Víra, rodina a náboženská svoboda tématem apoštolova proslovu na kalifornské univerzitě

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů mluvil v areálu Chapmanovy univerzity o otázkách víry, rodiny a náboženské svobody.

Církev spouští velikonoční kampaň ‚Protože On žije‘

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů spustí v sobotu 28. března 2015 velikonoční kampaň, která se zaměřuje na učení  Ježíše Krista.

Mladí svobodní dospělí v Evropě zachraňují – příběh Jerwina

Jerwin nežil dobře, než poznal evangelium. Mladí svobodní dospělí mu ukázali, co je to přátelství a rodina.