Fiji

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Srdce dětí Starší David A. Bednar

Starší Bednar vyzývá mladé lidi v Evropě, aby pracovali na rodinné historii.

Dokonalý recept, který nás přivede k Němu

Osvojme si křesťanské vlastnosti, které nám pomohou zhostit se naší role při naplňování plánu území Evropa.

Nový rok s vírou v Krista

Víra je velikou pozitivní mocí, která nás může pozvednout nad mračna obav a pomoci nám uzdravit se v Kristu.

Pojďme všichni vpřed

Jak budete pomáhat chudým a potřebným v roce 2017?

Mé cíle, které nás přivedou k Němu

Kristus si přeje, aby všichni přišli k Němu. Stanovte si cíle.

Církevní vedoucí diskutuje s eurokomisařem o neutěšené situaci uprchlíků a humanitární pomoci

„Uprchlická krize pro mnohé členy naší Církve představuje příležitost podat druhým pomocnou ruku.“

Pevná víra

President Thomas S. Monson popisuje, jak můžeme rozvinout pevnou víru v Pána.

Církev spouští vánoční kampaň „Přineste světlo světu“

Celosvětová internetová kampaň se zaměřuje na křesťanskou službu.

Je to zázrak

Starší Neil L. Andersen popisuje zázrak šíření evangelia po celém světě.

Jsem soběstačný – příběh Fredsona

Fredson se díky programu na podporu soběstačnosti naučil, jak moudře hospodařit s časem a jak si najít práci.