Fiji

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Záchranná akce

Co uděláte, abyste se vydali na záchrannou akci?

Mládež a kulturní vystoupení před znovuzasvěcením chrámu Freiberg

Mladí z mnoha různých zemí a president Uchtdorf mluví o tom, jaké to bylo zúčastnit se kulturního vystoupení před znovuzasvěcením chrámu Freiberg.

Znovuzasvěcení chrámu Freiberg

President Uchtdorf znovuzasvětil chrám Freiberg v Německu. Den předtím vystoupila mládež ze zemí navštěvujících tento chrám na kutlurních oslavách.

Záznam Generální konference

Záznam ze 186. pololetní generální konference můžete zhlédnout pomocí tohoto odkazu.

Dbejte na slova Pánových služebníků

Dvakrát ročně, v dubnu a v říjnu, slavíme zvláštní období, kdy během generální konference přijímáme pokyny od Pánových služebníků. Tato poselství nám v životě velice prospívají a pomáhají nám zůstat silnými a věrnými.

Generální konference: Nebesa se zachvějí pro vaše dobro

Starší Paul V. Johnson ze Sedmdesáti popisuje požehnání, jež jsou dostupná každému, kdo se účastní generální konference.​

Jsem soběstačný – příběh Danila

Program soběstačnosti Danilovi pomohl naučit se tomu, jak rozšířit své podnikání v pečení koláčků a prohloubit svou víru v Ježíše Krista.

Historie chrámu Freiberg

Historie přípravy a dokončení chrámu Freiberg v roce 1985.

Byl jsem cizincem

Sestra Burtonová nás vyzývá, abychom s modlitbou zvážili, co můžeme dělat, abychom pomohli uprchlíkům ve svém okolí.