Fiji

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Mohu přispět na církevní internetové stránky pro svou zemi?

Jako členové Církve máme všichni touhu sdílet evangelium s druhými. Elektronická dálnice internetu je při plnění tohoto pověření velkou pomocí.

Nejúžasnější generace mladých dospělých

Starší Ballard vyzývá mladé dospělé, aby zvýšili laťku a stali se nejúžasnější generací, jakou kdy Církev zažila.

Významné vedoucí Církve z řad žen navštívily Evropu

Sestra Linda K. Burtonová a sestra Bonnie L. Oscarsonová, generální presidentka Mladých žen cestovaly po Evropě a navštívily mnoho kongregací.

Když to dokážu já, ​dokážete to i Vy! – Ondra

Ondra pozval svého kamaráda na akci Primárek a naučil ho, jak se modlit.

Objevte požehnání práce na spasení svých předků

Cíle území Evropa: Zjistěte, jak se můžete vydat na cestu k dosažení duchovní i časné soběstačnosti.

Učte o požehnáních desátku

Požehnání plynoucí z desátku nám pomáhají stát se duchovně i časně soběstačnějšími.

Církev jmenovala tři nové členy Kvora Dvanácti apoštolů

V sobotu byli na 185. pololetní celosvětové generální konferenci, která se konala v utažském Salt Lake City, oznámeni tři noví členové Kvora Dvanácti apoštolů – jednoho z nejvyšších řídících orgánů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Záznam generální konference

Záznam ze 185. pololetní generální konference 

Mormoni zintenzivňují pomoc uprchlíkům

Mormoni v Evropě, za podpory církevního ústředí ve Spojených státech, zintenzivňují své úsilí pomáhat uprchlíkům směřujícím do Evropy.