Přeskočit hlavní navigační panel

Články

Starší M. Russell Ballard nás vyzývá, abychom v období Vánoc přivedli na shromáždění někoho ze svých přátel.
Starší Neil L. Andersen popisuje zázrak šíření evangelia po celém světě.
President Thomas S. Monson vyzývá každého, aby si přečetl Knihu Mormonovu a nalezl odpovědi na otázky své duše.
Generální presidentka ženské organizace Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů promluvila ve čtvrtek 9. listopadu 2017 v Evropském parlamentu v Bruselu.
Starší M. Russell Ballard poskytuje odpovědi na důležité otázky o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů.
David A. Bednar vysvětluje, jak desátek duchovně žehná jednotlivcům a rodinám tím, že umožňuje Církvi stavět chrámy a kaple, tisknout písma a mnoho dalšího.
Dieter F. Uchtdorf popisuje nekonečnou lásku, kterou Bůh chová ke všem svým dětem.
David A. Bednar hovoří o tom, jak jsou jednotlivci a rodiny požehnáni díky věrnému dodržování přikázání platit desátek.