Fiji

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Tři země, tři nové církevní internetové zpravodajské portály

V České republice, Polsku a Rumunsku budou nyní mít ti, kteří hledají informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, poprvé možnost obrátit se na internetové stránky, které byly zřízeny právě pro ně.

Aktuální informace o plánu území Evropa

V lednu byl zveřejněn zjednodušený plán území. Nyní uplynula již více než polovina roku.

Divadlo současného tance z Univerzity Brighama Younga se představí evropskému publiku

Soubor přiletí 3. července do České republiky, kde se zúčastní mezinárodního tanečního festivalu New Prague Dance Festival.

Církevní humanitární organizace LDS Charities se věnuje humanitárnímu úsilí již 30 let

Toto řízené celosvětové úsilí má svůj počátek v roce 1985, kdy tehdejší president Církve Spencer W. Kimball (1895-1985) požádal členy Církve, aby věnovali speciální půst ve prospěch lidí trpících hladomorem a suchem v Etiopii.

Mormonský apoštol promluvil k pracovní skupině v britské Sněmovně lordů

Starší Jeffrey R. Holland hovořil o humanitární pomoci a o roli náboženství při řešení konfliktů

Starší Jeffrey R. Holland navštěvuje Edinburgh v roce, kdy Církev slaví výročí svého působení ve Skotsku

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů navštívil Edinburgh, aby se setkal s místními členy a misionáři v době, na kterou připadlo i 175. výročí prvního křtu do Církve ve Skotsku.

Víra evropských Svatých

Díky tomu, že se věrní Svatí v Evropě drží železné tyče, sklízejí ovoce slíbené Pánem a stávají se duchovně a časně soběstačnějšími.

Staňte se duchovně a časně soběstačnými

Cíle území Evropa – zjistěte, jak se můžete vydat na cestu k dosažení duchovní a časné soběstačnosti