Fiji

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Radost z přinášení vykoupení mrtvým - Výzva apoštola

Starší Richard G. Scott popisuje požehnání, která získávají mladí lidé, když se zapojují do práce na rodinné historii.

Staňme se z časného hlediska soběstačnými

Soběstačnost je schopnost, závazek a úsilí spočívající v zabezpečení nezbytných duchovních a časných potřeb ve svém životě a v životě rodiny. Když se členové stanou soběstačnými, jsou také lépe schopni sloužit druhým a pečovat o ně.

Materiály pro podporu soběstačnosti

Materiály pro podporu soběstačnosti

Záznam generální konference

Zhlédněte záznam ze 186. výroční generální konference Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

#Aleluja – velikonoční poselství o Ježíši Kristu

Ježíš Kristus vzal na sebe hříchy a strasti světa. Přestože ho ukřižovali, vstal z mrtvých. O těchto Velikonocích zjistěte, jak skrze Ježíše Krista můžeme i my najít nový život. #Aleluja.

Víra jáhna

Život podle základních zásad evangelia přinese požehnání duchovní a časné soběstačnosti.

Jak probíhá stáž v kanceláři Církve při Evropské unii v Bruselu? Zeptejte se Sanny

Sanna Brandenburgová, která nedávno dokončila stáž v kanceláři Církve při Evropské unii v Bruselu, se dělí o své zkušenosti.

Sabat je radostí

President Russell M. Nelson svědčí o požehnáních plynoucích ze zachovávání dne sabatu.

Tento týden začíná předprodej vstupenek na evropské turné 2016 pěveckého sboru Mormon Tabernacle Choir

Sbor vystoupí v Berlíně, Norimberku, Vídni, Curychu, Frankfurtu, Bruselu a Rotterdamu

Pojďte, vizte a zakuste

Našich přátel se dotkl Duch a oni dokázali vnímat Kristovo učení, když jsme je vzali na shromáždění svátosti.

Vytváření domova zaměřeného na sdílení evangelia

Starší Ballard vysvětluje členům Církve, jak mohou vytvořit domov zaměřený na sdílení evangelia.

Když světíme den sabatu, jsme učiněni svatými

Být svatý mimo jiné znamená být čistý, a když nedopouštíme, aby náš život znečišťovaly skvrny světa, činíme tak velký krok směrem ke svatosti.