Citát

"Poďtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. Vezměte jho mé na [sebe], a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí dušem svým. Jho mé zajisté [jest příjemné], a břímě mé lehké."

Matouš 11:28–30

Sám – video pro mladé dospělé

Odbočky v České republice

Návštěvníci jsou vítáni!

Kliknutím na obrázek výše se dostanete na Opens internal link in current windowvyhledávač odboček.

Můžete se také podívat na přesné místo církevního sborového domu na mapě. Chcete-li zjistit, kde je nejbližší kongregace Církve, zadejte poštovní směrovací číslo nebo město, kde se nacházíte, a systém vám vyhledá nejbližší sbor nebo odbočku.

 

 

VÍTEJTE

Novinky z České republiky a z celého světa
21. červen 2014
President Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v Prvním předsednictvu Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, které je nejvyšším řídícím orgánem Církve, navštívil v ... více
12. červen 2014
Starší José A. Teixeira, president území Evropa Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, se setkal s dvaceti vysokými představiteli křesťanských církví, islámu, židov... více
21. březen 2014
Starší D. Todd Christofferson z Kvora Dvanácti apoštolů byl 18. března čestným hostem u slavnostní večeře uspořádané při příležitosti nedávného otevření Kancelá... více
21. březen 2014
5. a 6. dubna proběhne živé vysílání generální konference Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, které je určeno milionům lidí z celého světa. I přes svůj... více
Nauka a stanoviska Církve
3. červenec 2014
Již před mnoha lety vydalo První předsednictvo Církve prohlášení, ve kterém doporučuje řídit se opatřeními na úspory energie. „Vyzýváme Svaté posledních dnů a všechny občany,... více
Poselství od církevních vedoucích
1. říjen 2013
Starší Kent F. Richards, který je členem Druhého kvora Sedmdesáti, sloužil do července 2013 jako druhý rádce v předsednictvu území Evropa. Nyní slouží v jiném pověření v církevním ... více

Přehled zpráv a informací

Poselství od církevních vedoucích