Přeskočit hlavní navigační panel

Články

Sestra Sharon Eubanková nám pomáhá připravit se na to, abychom dokázali odpovědět na otázky týkající se toho, proč žijeme podle evangelia.
Kniha Mormonova vám může v každodenním životě pomoci přiblížit se Spasiteli.
Sestra Bonnie L. Oscarsonová nám připomíná, jak je důležité omezovat čas strávený používáním mobilních zařízení, abychom mohli sloužit druhým.
Kdy vám byl Ježíš Kristus nablízku?
Starší Neil L. Andersen nám připomíná, že na generální konferenci máme příležitost naslouchat hlasu Páně prostřednictvím Jeho vyvolených služebníků.
Mormoni věří, že Nauka a smlouvy je posvátná kniha písma určená pro dnešní dobu. Zjistěte, čemu mormoni ohledně Nauky a smluv věří.
Podívejte se, jak Segundo dokázal najít práci a požehnat životu druhých díky tomu, že se zapsal do kurzu Mé hledání práce a sám ho také učil.