Fiji

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Pevná víra

President Thomas S. Monson popisuje, jak můžeme rozvinout pevnou víru v Pána.

Církev spouští vánoční kampaň „Přineste světlo světu“

Celosvětová internetová kampaň se zaměřuje na křesťanskou službu.

Je to zázrak

Starší Neil L. Andersen popisuje zázrak šíření evangelia po celém světě.

Jsem soběstačný – příběh Fredsona

Fredson se díky programu na podporu soběstačnosti naučil, jak moudře hospodařit s časem a jak si najít práci.

Abych mohl přitáhnouti všechny lidi k sobě

Starší Dale G. Renlund popisuje, jak nám přijímání svátosti umožňuje přilnout těsněji k Pánu.

Jsem soběstačná – příběh Jessyky

Jessyka se díky programu na podporu soběstačnosti naučila, jak zaopatřit své potřeby, a nyní pomáhá dalším stát se soběstačnými.

Záchranná akce

Co uděláte, abyste se vydali na záchrannou akci?

Mládež a kulturní vystoupení před znovuzasvěcením chrámu Freiberg

Mladí z mnoha různých zemí a president Uchtdorf mluví o tom, jaké to bylo zúčastnit se kulturního vystoupení před znovuzasvěcením chrámu Freiberg.