Fiji

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Dar pokoje a ochrany

Když prostřednictvím křtu vstupujeme do Církve, jsme naplněni nadějí, že získáme věčný život a přiblížíme se k Bohu tím, že lépe porozumíme Jemu samotnému i tomu, jaké má s námi záměry.

Jak probíhá stáž v kanceláři Církve při Evropské unii v Bruselu?

Kancelář Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů při Evropské unii přispívá k úsilí Církve budovat vztahy s jednotlivými vládami v rámci Evropské unie. Rozhovor s Rakel Nilssonovou.

Ve věku 90 let zemřel president Boyd K. Packer

V pátek 3. července kolem 22. hodiny středoevropského času zemřel ve svém domově v Salt Lake City Boyd K. Packer, president Kvora Dvanácti apoštolů, v důsledku vysokého věku. Bylo mu 90 let.

Tři země, tři nové církevní internetové zpravodajské portály

V České republice, Polsku a Rumunsku budou nyní mít ti, kteří hledají informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, poprvé možnost obrátit se na internetové stránky, které byly zřízeny právě pro ně.

Aktuální informace o plánu území Evropa

V lednu byl zveřejněn zjednodušený plán území. Nyní uplynula již více než polovina roku.

Divadlo současného tance z Univerzity Brighama Younga se představí evropskému publiku

Soubor přiletí 3. července do České republiky, kde se zúčastní mezinárodního tanečního festivalu New Prague Dance Festival.

Církevní humanitární organizace LDS Charities se věnuje humanitárnímu úsilí již 30 let

Toto řízené celosvětové úsilí má svůj počátek v roce 1985, kdy tehdejší president Církve Spencer W. Kimball (1895-1985) požádal členy Církve, aby věnovali speciální půst ve prospěch lidí trpících hladomorem a suchem v Etiopii.

Mormonský apoštol promluvil k pracovní skupině v britské Sněmovně lordů

Starší Jeffrey R. Holland hovořil o humanitární pomoci a o roli náboženství při řešení konfliktů