NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Vděčnost nás duchovně posiluje

Vděčnost nám umožňuje vidět, jak nás v životě vede ruka Boží; posiluje naši vůli dodržovat Jeho přikázání. Svou vůli uvádíme do souladu s vůlí našeho Otce.

Vánoční poselství Prvního předsednictva pro rok 2014

..V tomto vánočním období se upřímně modlíme, aby světlo a svědectví Spasitele vstoupilo do našeho srdce, aby se Jeho život a vlastnosti odrážely v životech našich...

Díky Němu

„Díky Němu“ se na internetu stalo doslova senzací – na YouTube má přes pět milionů zhlédnutí. Účelem videa je vyzvat lidi k tomu, aby pocítili úžasnou naději milujícího Spasitele.

Mladí svobodní v Evropě zachraňují – příběh Panni

Viki usiluje o inspiraci, které přátele pozvat k evangeliu. Rozhodne se, že kamarádku Panni pozve na prezentaci o Knize Mormonově.

Přinášení požehnání Vánoc lidem kolem nás a naše zodpovědnost zvát druhé

Toto je ta nejlepší doba v roce, kdy můžeme pozvat druhé, aby přišli ke Kristu, protože mnozí rádi přijdou spíše na zpívání koled nebo na vánoční večírek, než na z jejich pohledu formální bohoslužbu.

Ve Vatikánu proběhne světová mezináboženská diskuse o manželství

Náboženští představitelé a odborníci zastupující 14 tradičních náboženství ze 23 zemí se setkají během tohoto měsíce ve Vatikánu na historickém shromáždění na téma, jak se muži a ženy doplňují v manželství.

Mladí svobodní dospělí v Evropě zachraňují – příběh Jerwina

Jerwin nežil dobře, než poznal evangelium. Mladí svobodní dospělí mu ukázali, co je to přátelství a rodina.