Fiji

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Jednoduchost rad

Vedoucí jsou vybráni, aby vedli. Aby vedli jako Spasitel.

Tudíž zaplašili svůj strach

Starší David A. Bednar popisuje, jak se můžeme v dnešní době spoléhat na Pána.

Cíle, které nás přivedou k Němu

Uskutečnili jste již tři cíle z Plánu území Evropa pro tento rok? Pokud ne, podnikněte tyto kroky letos v létě.

Budeme vyčnívat z davu

President Thomas S. Monson povzbuzuje mladé členy Církve k tomu, aby byli živoucím příkladem své víry.

Církev v České republice dosáhla historického milníku

V neděli 15. května 2016 na mimořádné konferenci vytvořil president Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v Prvním předsednictvu Církve, kůl Praha Česká republika – první kůl v zemi.

Generace spojené láskou

President Russell M. Nelson zdůrazňuje důležitost chrámové práce a práce na rodinné historie.

Mimořádná a historická konference Církve

Srdečně zveme všechny členy a přátele Církve, aby se s námi zúčastnili mimořádné a historické konference Církve, na které bude zorganizován první kůl v České republice.

Požehnání sabatního dne - Apoštolský slib

Starší M. Russell Ballard a Quentin L. Cook nás učí o požehnáních plynoucích ze svěcení sabatního dne.

Poskytování pomoci dle způsobu Páně - Rada apoštola

President Dieter F. Uchtdorf vysvětluje, jak nám naše soběstačnost pomůže posilovat druhé.

Radost z přinášení vykoupení mrtvým - Výzva apoštola

Starší Richard G. Scott popisuje požehnání, která získávají mladí lidé, když se zapojují do práce na rodinné historii.