Fiji

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Církev v České republice dosáhla historického milníku

V neděli 15. května 2016 na mimořádné konferenci vytvořil president Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v Prvním předsednictvu Církve, kůl Praha Česká republika – první kůl v zemi.

Generace spojené láskou

President Russell M. Nelson zdůrazňuje důležitost chrámové práce a práce na rodinné historie.

Mimořádná a historická konference Církve

Srdečně zveme všechny členy a přátele Církve, aby se s námi zúčastnili mimořádné a historické konference Církve, na které bude zorganizován první kůl v České republice.

Požehnání sabatního dne - Apoštolský slib

Starší M. Russell Ballard a Quentin L. Cook nás učí o požehnáních plynoucích ze svěcení sabatního dne.

Poskytování pomoci dle způsobu Páně - Rada apoštola

President Dieter F. Uchtdorf vysvětluje, jak nám naše soběstačnost pomůže posilovat druhé.

Radost z přinášení vykoupení mrtvým - Výzva apoštola

Starší Richard G. Scott popisuje požehnání, která získávají mladí lidé, když se zapojují do práce na rodinné historii.

Staňme se z časného hlediska soběstačnými

Soběstačnost je schopnost, závazek a úsilí spočívající v zabezpečení nezbytných duchovních a časných potřeb ve svém životě a v životě rodiny. Když se členové stanou soběstačnými, jsou také lépe schopni sloužit druhým a pečovat o ně.

Materiály pro podporu soběstačnosti

Materiály pro podporu soběstačnosti

Záznam generální konference

Zhlédněte záznam ze 186. výroční generální konference Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.