Přeskočit hlavní navigační panel

Články

Russell M. Nelson hovoří o tom, jak můžeme být šťastní díky tomu, že budeme v životě vyznávat dobré hodnoty.
Prohlášení o rodině nám pomáhá porozumět Pánovu věčnému plánu pro rodiny.
Zkoušky a protivenství nám mohou pomoci růst, abychom se stali tím, kým se podle přání Nebeského Otce máme stát.
Organizace LDS Charities pomohla realizovat projekt Vision Care pro zlepšení zraku školních dětí na Kapverdách.
Neil L. Andersen předává několik rad těm, kteří mají pocit, že jejich víra je nestálá.
Místní vedoucí kněžství na Kapverdách, spolu s organizací LDS Charities a Službami pro podporu soběstačnosti, pomohli potřebným prostřednictvím projektu kuřat a kurníků.
Víra je jako seménko – aby byla silná a použitelná, musí být zasazena do dobré půdy a vyživována.
Sabat poskytuje jedinečný oddych od starostí našeho bouřlivého světa a odpočinek od našeho života bombardovaného sdělovacími prostředky. Je to chvíle, kdy můžeme zpomalit a vstoupit do světa rozjímání.