Přeskočit hlavní navigační panel

Články

Starší M. Russell Ballard nás vyzývá, abychom v období Vánoc přivedli na shromáždění někoho ze svých přátel.
Dar sebe sama je neocenitelným darem lásky, který paradoxně s tím, jak se ho vzdáváme, nabývá na hodnotě. Možná právě to měl Spasitel na mysli, když řekl: „Kdož by pak ztratil duši svou pro mne, nalezneť ji.“ (Matouš 16:25) ...
Starší M. Russell Ballard a L. Whitney Clayton vyzývají všechny členy Církve v území Evropa, aby mezi dneškem a Vánoci přivedli na shromáždění přítele.
President Thomas S. Monson vyzývá každého, aby si přečetl Knihu Mormonovu a nalezl odpovědi na otázky své duše.
Starší Neil L. Andersen popisuje zázrak šíření evangelia po celém světě.
Generální presidentka ženské organizace Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů promluvila ve čtvrtek 9. listopadu 2017 v Evropském parlamentu v Bruselu.
Starší M. Russell Ballard poskytuje odpovědi na důležité otázky o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů.
David A. Bednar vysvětluje, jak desátek duchovně žehná jednotlivcům a rodinám tím, že umožňuje Církvi stavět chrámy a kaple, tisknout písma a mnoho dalšího.