Články z Dubna

Videa o cílech, které nás přivedou k Němu

President Dieter F. Uchtdorf vysvětluje, jak nám naše soběstačnost pomůže posilovat druhé.

Staňme se z časného hlediska soběstačnými

Soběstačnost je schopnost, závazek a úsilí spočívající v zabezpečení nezbytných duchovních a časných potřeb ve svém životě a v životě rodiny. Když se členové stanou soběstačnými, jsou také lépe schopni sloužit druhým a pečovat o ně.

Záznam generální konference

Zhlédněte záznam ze 186. výroční generální konference Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.