Články z Dubna

Jejich příběh je můj příběh

Jaký je váš příběh?

On dnes žije #KNÍŽE POKOJE

Kristus zlomil pouta smrti pro všechny.

Neslevujme ze svého přesvědčení #KNÍŽE POKOJE

To, že Spasitel neslevil ze svého přesvědčení, nám dává sílu.

Žádná nespravedlivost #KNÍŽE POKOJE

Vše bude dáno do pořádku.

Krev Beránka #KNÍŽE POKOJE

Obřady nám do života přinášejí moc.

Světlo Usmíření #KNÍŽE POKOJE

Není možné propadnout se níže, než kam sahá moc Usmíření.

Žehnejme životu mnohých #KNÍŽE POKOJE

Když budeme následovat příklad Spasitele, požehnáme životu mnohých.

Pokoj v bouři #KNÍŽE POKOJE

Spasitel může utišit bouře života.

Radujeme se #KNÍŽE POKOJE

Radujeme se z toho, že jsme Kristovými učedníky.

Jak se zlepšit v časné soběstačnosti

Časná soběstačnost, schopnost postarat se o sebe, o svou rodinu i o další, je práce na celý život. Vyžaduje pilné úsilí, modlitbu, studium a přemítání. Vyžaduje odhodlání a asi nejvíce víru a sebeovládání.

Ó, jak veliký je plán našeho Boha!

President Dieter F. Uchtdorf hovoří o mnohých požehnáních, za která můžeme projevovat vděčnost díky znovuzřízenému evangeliu.