Články z Srpna

Vzor pro získání pokoje

Biskup W. Christopher Waddell na dubnové generální konferenci hovořil o tom, jak můžeme díky evangeliu Ježíše Krista získat pokoj, který hledáme.

Srdce svázaná

President Henry B. Eyring nám pomáhá vážit si požehnání a radosti, jež můžeme zažívat při práci na své rodinné historii.

Zítra mezi vámi Pán vykoná divy

Starší Jeffrey R. Holland na dubnové generální konferenci povzbudil každého z nás, abychom usilovali o velká požehnání, která pro nás Pán má.

Příležitosti k poskytování pomoci

President Thomas S. Monson nám pomáhá rozpoznávat příležitosti, jak sloužit druhým.

Den sabatu na shromáždění

Nezbytnou součástí zachovávání tohoto přikázání je účast na nedělním shromáždění a přijímání svátosti.

Věřím?

Bonnie L. Oscarson, generální presidentka Mladých žen, svědčí o nauce věčné rodiny.

Zemřel starší Per G. Malm ze Sedmdesáti

Starší Per G. Malm, sedmdesátník zemřel v úterý 26. července ve svém domě ve švédském Göteborgu po statečném boji s rakovinou.

Útočiště před bouří

Tato chvíle neurčuje, kým uprchlíci jsou, ale naše reakce pomůže určit, kým se staneme my.