Články z Ledna

Vezměte je za ruku

Pociťujte radost z toho, že vedete své přátele ke Spasiteli tím, že se s nimi dělíte o poselství znovuzřízeného evangelia.

Srdce dětí Starší David A. Bednar

Starší Bednar vyzývá mladé lidi v Evropě, aby pracovali na rodinné historii.

Dokonalý recept, který nás přivede k Němu

Osvojme si křesťanské vlastnosti, které nám pomohou zhostit se naší role při naplňování plánu území Evropa.

Nový rok s vírou v Krista

Víra je velikou pozitivní mocí, která nás může pozvednout nad mračna obav a pomoci nám uzdravit se v Kristu.

Pojďme všichni vpřed

Jak budete pomáhat chudým a potřebným v roce 2017?

Plán území pro rok 2017

Kristus si přeje, aby všichni přišli k Němu. Stanovte si cíle.

Mé cíle, které nás přivedou k Němu

Kristus si přeje, aby všichni přišli k Němu. Stanovte si cíle.