Články z Dubna

Postní oběti – projev soucitu

Velmi důležitou součástí naší víry je snaha dosáhnout soběstačnosti, duchovní i časné.

Přenos Generální konference

Sledujte Generální konferenci

Co díky Němu uděláme?

Jakožto následovníkům Pána Ježíše Krista v těchto posledních dnech nám rovněž byla dána zodpovědnost svědčit o tom, že Spasitelovo Usmíření a Vzkříšení se opravdu uskutečnilo.