Články z Října

Učte o požehnáních desátku

Požehnání plynoucí z desátku nám pomáhají stát se duchovně i časně soběstačnějšími.

Církev jmenovala tři nové členy Kvora Dvanácti apoštolů

V sobotu byli na 185. pololetní celosvětové generální konferenci, která se konala v utažském Salt Lake City, oznámeni tři noví členové Kvora Dvanácti apoštolů – jednoho z nejvyšších řídících orgánů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Záznam generální konference

Záznam ze 185. pololetní generální konference 

Mohu přispět na církevní internetové stránky pro svou zemi?

Jako členové Církve máme všichni touhu sdílet evangelium s druhými. Elektronická dálnice internetu je při plnění tohoto pověření velkou pomocí.