Články z Března

Získejte odpovědi na své otázky

Každý má otázky, a tak přijďte na nadcházející generální konferenci naslouchat hlasu proroka a získat odpovědi na ty své.

Jsou mormoni křesťané?

Starší Jeffrey R. Holland, žijící apoštol pro dnešní dobu, vysvětluje, z čeho vyplývá, že mormoni jsou křesťané.

Prosba k mým sestrám

President Nelson mluví o tom, jak důležité jsou ženy a jejich božská role v království Božím.

Posvátná důvěra

President Thomas S. Monson pomáhá držitelům kněžství porozumět povinnosti a zodpovědnosti, jež vyplývají z toho, že jsou nositeli této posvátné pravomoci.

Hledejte členy rodiny ze svého rodokmenu

Objevte požehnání pramenící z nalezení některého svého předka při hledání členů rodiny ze svého rodokmenu.

Jak zvýšit duchovní soběstačnost

President Thomas S. Monson uvedl: „Buďme soběstační a nezávislí… Spasení nelze získat skrze žádnou jinou zásadu.“