Články z Září

Generální konference: Nebesa se zachvějí pro vaše dobro

Starší Paul V. Johnson ze Sedmdesáti popisuje požehnání, jež jsou dostupná každému, kdo se účastní generální konference.​

Jsem soběstačný – příběh Danila

Program soběstačnosti Danilovi pomohl naučit se tomu, jak rozšířit své podnikání v pečení koláčků a prohloubit svou víru v Ježíše Krista.

Historie chrámu Freiberg

Historie přípravy a dokončení chrámu Freiberg v roce 1985.

Byl jsem cizincem

Sestra Burtonová nás vyzývá, abychom s modlitbou zvážili, co můžeme dělat, abychom pomohli uprchlíkům ve svém okolí.

Sabatní den v prostředí domova

Vydávám vám svědectví, že odpověď obdržíte, a co je ještě důležitější – naleznete pokoj a klid od světa v tento sedmý den, den Páně, který se stane radostí!

Prosba k mým sestrám

President Nelson mluví o tom, jak důležité jsou ženy a jejich božská role v království Božím.