Články z Května

Jsem soběstačný – příběh Eriksona

Erikson se v kurzu soběstačnosti „Mé hledání práce“ učí, jak se úspěšně připravit na pracovní pohovor.

Jméno Boží Církve

Starší M. Russell Ballard uvádí, co děláme jako následovníci Krista a členové Jeho Církve.

Jsem soběstačný

Videa o tom, jak se stát duchovně i časně soběstačnými

Zásady evangelia

Video galerie s videi o zásadách evangelia