Přineste Světlo Světu

 1. Den 22 - Ježíš projevoval vděčnost a totéž můžete dělat i vy

  25 způsoby. Během 25 dnů. Proneste modlitbu, v níž budete jen děkovat. Žádné prosby. Pouze díky. Napište děkovný dopis někomu, kdo vás v životě pozitivně ovlivnil.

 2. Den 21 - Ježíš nás učil, abychom odpouštěli druhým

  25 způsoby. Během 25 dnů. Buďte celý den laskaví, místo abyste si stáli za svým. Modlete se za někoho, kdo vám ublížil.

 3. Den 20 - Ježíš viděl v druhých, čeho mohou dosáhnout, a totéž můžete dělat i vy

  25 způsoby. Během 25 dnů. Pomozte dítěti naučit se, jak si stanovovat cíle. Vezměte s sebou do práce dítě a nechte ho udělat nějakou malou část vaší práce.

 4. Den 19 - Ježíš utišil bouři a totéž můžete dělat i vy

  25 způsoby. Během 25 dnů. Poslechněte si nahrávku písně „Mistře, hle, vítr burácí“. Pomozte s odklízením sněhu po sněhové vánici v místě, kde bydlíte.

 5. Den 18 - Ježíš světil sabat a totéž můžete dělat i vy

  25 způsoby. Během 25 dnů. Podělte se na sociálních sítích o svou oblíbenou nauku, které učil Ježíš, nebo o oblíbený příběh o Ježíšovi. Předejte druhým něco, čemu jste se naučili od rodičů nebo prarodičů.

 6. Den 17 - Ježíš se staral o svou matku a totéž můžete dělat i vy

  25 způsoby. Během 25 dnů. Podělte se na sociálních sítích o svou oblíbenou nauku, které učil Ježíš, nebo o oblíbený příběh o Ježíšovi. Předejte druhým něco, čemu jste se naučili od rodičů nebo prarodičů.

 7. Den 16 - Ježíš projevoval soucit a totéž můžete dělat i vy

  25 způsoby. Během 25 dnů. Podělte se na sociálních sítích o svou oblíbenou nauku, které učil Ježíš, nebo o oblíbený příběh o Ježíšovi. Předejte druhým něco, čemu jste se naučili od rodičů nebo prarodičů.

 8. Den 15 - Ježíš uctíval Boha písní a totéž můžete dělat i vy

  25 způsoby. Během 25 dnů. Podělte se na sociálních sítích o svou oblíbenou nauku, které učil Ježíš, nebo o oblíbený příběh o Ježíšovi. Předejte druhým něco, čemu jste se naučili od rodičů nebo prarodičů.

 9. Den 14 - Ježíš nás učil, abychom šatili nahé, a totéž můžete dělat i vy

  25 způsoby. Během 25 dnů. Podělte se na sociálních sítích o svou oblíbenou nauku, které učil Ježíš, nebo o oblíbený příběh o Ježíšovi. Předejte druhým něco, čemu jste se naučili od rodičů nebo prarodičů.

 10. Den 13 - Ježíš projevoval pokoru a totéž můžete dělat i vy

  25 způsoby. Během 25 dnů. Podělte se na sociálních sítích o svou oblíbenou nauku, které učil Ježíš, nebo o oblíbený příběh o Ježíšovi. Předejte druhým něco, čemu jste se naučili od rodičů nebo prarodičů.

 11. Den 12 - Ježíš učil druhé a totéž můžete dělat i vy

  25 způsoby. Během 25 dnů. Podělte se na sociálních sítích o svou oblíbenou nauku, které učil Ježíš, nebo o oblíbený příběh o Ježíšovi. Předejte druhým něco, čemu jste se naučili od rodičů nebo prarodičů.

 12. Den 11 - Ježíš sloužil dětem a totéž můžete dělat i vy

  25 způsoby. Během 25 dnů. Zeptejte se svých dětí, o co se podle nich máte jako rodina modlit. Kupte svému dítěti do pokoje jako vánoční dárek obrázek Ježíše Krista. Naučte své dítě, jak se má modlit před spaním.

 13. Den 10 - Ježíš pomáhal lidem chodit a totéž můžete dělat i vy

  25 způsoby. Během 25 dnů. Darujte staré berle, invalidní vozíky nebo chodítka těm, kteří je renovují. Naplánujte pro handicapovaného přítele nějakou akci odpovídající jeho schopnostem. Odházejte sníh a led z chodníku ve vaší ulici.

 14. Den 9 - Ježíš navštěvoval osamělé a totéž můžete dělat i vy

  25 způsoby. Během 25 dnů. Navštivte pečovatelský dům. Pozvěte vdovu nebo vdovce na večeři. Najděte někoho, kdo bude o Vánocích sám. Pozvěte ho, aby s vámi na Boží hod vánoční přišel na bohoslužbu. Pošlete přátelskou textovou zprávu někomu, kdo potřebuje povzbudit.

 15. Den 8 - Ježíš se modlil za druhé a totéž můžete dělat i vy

  25 způsoby. Během 25 dnů. Zaregistrujte se jako dárce orgánů. Darujte krev na místním transfuzním oddělení. Stanovte si, že se budete každý den modlit za své blízké, kteří jsou nemocní nebo nějak trpí.

 16. Den 7 - Ježíš sytil hladovějící a totéž můžete dělat i vy

  25 způsoby. Během 25 dnů. Zaregistrujte se jako dárce orgánů. Darujte krev na místním transfuzním oddělení. Stanovte si, že se budete každý den modlit za své blízké, kteří jsou nemocní nebo nějak trpí.

 17. Den 6 - Ježíš četl písma a totéž můžete dělat i vy

  25 způsoby. Během 25 dnů. Zaregistrujte se jako dárce orgánů. Darujte krev na místním transfuzním oddělení. Stanovte si, že se budete každý den modlit za své blízké, kteří jsou nemocní nebo nějak trpí.

 18. Den 5 - Ježíš uzdravoval nemocné a totéž můžete dělat i vy

  25 způsoby. Během 25 dnů. Zaregistrujte se jako dárce orgánů. Darujte krev na místním transfuzním oddělení. Stanovte si, že se budete každý den modlit za své blízké, kteří jsou nemocní nebo nějak trpí.

 19. Den 4 - Ježíš uctíval svého Otce a totéž můžete dělat i vy

  25 způsoby. Během 25 dnů. Zúčastněte se církevního projektu služby v místě bydliště – na našich projektech jste vždy vítáni. Dejte si za cíl, že se budete každý den v prosinci modlit k Nebeskému Otci na kolenou. 

 20. Den 3 - Ježíš pomáhal druhým vidět a totéž můžete dělat i vy

  25 způsoby. Během 25 dnů. Najděte místo pro sběr brýlí a darujte starší brýle. Poukažte na nějakou ctnost v člověku, který ji sám v sobě nevidí. Propagujte na sociálních sítích humanitární projekt pro zrakově postižené. 

 21. Den 2 - Ježíš ctil své rodiče a totéž můžete dělat i vy

  25 způsoby. Během 25 dnů. Zavolejte rodičům. Vytvořte ručně psaný vzkaz pro své rodiče nebo rodiče manželského partnera. Zjistěte něco o některém svém předkovi a podělte se o jeho životní příběh.

 22. Den 1 - Ježíš ulehčoval druhým jejich břemena a totéž můžete dělat i vy

  25 způsoby. Během 25 dnů. Během Vánoc si připomínáme, že Ježíš Kristus je světlo světa. Letos máme úžasnou příležitost podělit se o toto světlo tím, že se rozhodneme dělat to, co dělal Ježíš Kristus.